Update Reünisten-AV 2 november 2019

Op de AV van de Reünistenvereniging van 2 november werd gepraat over de voorgenomen opheffing van Dionysos. Zo’n 40 reünisten kwamen daarvoor naar de soos. Van Dionysos waren twee bestuursleden aanwezig: Joost de Vreede en Henriette Ramaker.

De volgende scenario’s gaan onderzocht worden:

  • Verkoop van het pand aan een studentenvereniging. Opbrengst kan naar een goed doel (in lijn met statuten), plus een klein deel voor geschiedschrijving.
  • Verhuur aan een of meer verenigingen. Overdracht naar beheerstichting door leden/huurders. Gemeente en universiteit zijn mogelijke partners hiervoor.
  • Wedstrijd uitschrijven: laat de markt maar met ideeën komen. Of andere vorm van open uitvraag bij studenten en organisaties.
  • Pand met gesloten beurzen overdragen aan andere vereniging: fusie of nieuwe leden toelaten tot vereniging en bestuur.
  • Verkoop op de algemene markt: ‘bord in de tuin’.

Er zijn 3 commissies in het leven geroepen:

  • De financiële cie buigt zich over de financiële situatie van Dionysos.
  • De juridische cie gaat alle juridische vragen uitzoeken die te maken hebben met opheffing en pand.
  • De historische cie gaat de culturele erfenis van onze vereniging veiligstellen.

 De AV heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

  • De Reünistenvereniging biedt hulp aan ASV Dionysos in de vorm van een Taskforce/Actiecomité voor het onderzoeken van bovenstaande scenario’s, het adviseren over verschillende opties, en hulp bij de uitvoering daarvan. Termijn: zo kort mogelijk.
  • De Reünistenvereniging krijgt een mandaat van de AV om datgene te doen wat nodig is (ook financieel) om tot een goede uitkomst te komen voor Dionysos. Financieel zit hier een maximum aan van 4800 euro.

De komende maanden gaat de Taskforce onder leiding van Daniël Tangerman aan de slag om de scenario’s te onderzoeken. Tegelijk gaan de 3 commissies aan het werk om alle hobbels glad te strijken die er mogelijk nog liggen voor de opheffing in 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *