Algemene Leden Vergadering

Een deel van het huidige bestuur wil de functie neerleggen. Als er geen nieuwe bestuurders gevonden worden, bestaat de kans dat de vereniging opgeheven moet worden per februari 2016 wegens te weinig animo.

Mocht er onder jullie een groepje enthousiastelingen willen opstaan die de reünistenvereniging uit het slop wil trekken, dan dragen wij het stokje met liefde aan jullie over. Wij zullen ongetwijfeld mogelijkheden over het hoofd zien die weer wat leven in de vereniging kunnen blazen.

Op 7 november a.s. vindt om 19:30uur de ALV plaats op de soos alwaar we de toekomst van de vereniging zullen bespreken. Wij hopen dat het bijzonder druk zal worden met mensen die willen mee denken of hun steentje willen bijdragen. Aansluitend begint om 21:00 uur het jaarlijkse reünistenfeest.

Meld je aan via Facebook:

Algemene Leden Vergadering

Reünistenfeest

Agenda Algemene Ledenvergadering 07-11-2015

1. Opening
2. Agenda
3. Post
4. Secretarieel jaarverslag 2014/2015
5. Financieel jaarverslag 2014 en 2015 tot nu toe
6. Kascontrolecommissie
7. Voortgang actiepunten en plannen uit ALV vorig jaar
8. Toekomst vereniging : doorstart met nieuw bestuur op korte termijn of opheffen
9. WVTTK
10. Rondvraag
11. Sluiting